Inspecties

In Nederland geldt een keuringsplicht voor stook- en verwarmingsinstallaties met een gezamenlijk vermogen vanaf 100 kW. Voor houtgestookte installaties geldt een ondergrens van 20 kW. 

Combifire B.V. kan voor u de eerste bijzondere inspectie en de periodieke inspecties uitvoeren. Hierdoor voorkomt u dat er een dwangsom wordt opgelegd en/of proces verbaal wordt opgemaakt voor het niet naleven van voorschriften uit het activiteitenbesluit. Alle merken en type ketels en branders kunnen door Combifire B.V. onafhankelijk worden geïnspecteerd en onderhouden.

 Eerste Bijzondere Inspectie 

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een "Eerste Bijzondere Inspectie"(EBI) worden uitgevoerd. Uit de waarnemingen tijdens deze EBI wordt een "basisverslag" opgesteld. In het basisverslag staat alle relevante informatie over de installatie. Tevens worden ook de instellingen van de installaties inclusief de marges of grenswaarden vermeld. Als eigenaar van een stookinstallatie is men van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een "Verklaring van ingebruikname" afgegeven. Indien men een verklaring van ingebruikname heeft ontvangen voldoet de installatie aan de eisen van de overheid en verzekeraars.

Periodieke Inspectie
Afhankelijk van het type installatie dient tussen de 2 en 4 jaar een periodieke controle plaats te vinden, de zogenaamde "Periodieke Inspectie" (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan het door de EBI-inspecteur opgestelde basisverslag. Bij afwijkingen kan de PI-inpecteur in overleg met de EBI-inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen.

Van de PI wordt een rappport gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een "Verklaring van inspectie" afgegeven. Ook deze verklaring moet u kunnen overleggen. Deze inspectie is eveneens verplicht.