Emissiemeting

Wanneer een nieuwe stook- en/of branderinstallatie van 400 kW of meer wordt geïnstalleerd dient conform het Activiteitenbesluit een emissiemeting te worden uitgevoerd. 

Deze emissiemeting moet door een geaccrediteerd meetbedrijf of een voor SCIOS Scope 6 gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Tijdens deze meting worden de uitstoot van O2 , NO en NO2 (NOx) bepaald en gedocumenteerd in een rapportage conform de eisen uit het Activiteitenbesluit.