Diensten

Inspecties

Inspecties

In Nederland geldt een keuringsplicht voor stook- en verwarmingsinstallaties met een gezamenlijk vermogen vanaf 100 kW. Voor houtgestookte installaties geldt een ondergrens van 20 kW. 

Lees verder
Emissiemeting

Emissiemeting

Wanneer een nieuwe stook- en/of branderinstallatie van 400 kW of meer wordt geïnstalleerd dient conform het Activiteitenbesluit een emissiemeting te worden uitgevoerd. 

Lees verder